GR

Ο συναρπαστικός κόσμος της εικονογραφήγησης

θέματα: Νοέμβριος 2012


RSS 2ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ: Ο συναρπαστικός κόσμος της εικονογραφήγησης - Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

2ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
Οκτώβριος 2012-Μάιος 2013

Ο συναρπαστικός κόσμος της εικονογραφήγησης

2ος Μαραθώνιος Ανάγνωσης με τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς και με τις περιπέτειες του Οδυσσέα σε graphic novel
Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διοργανώνουν ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τη μορφή διαγωνισμού και στόχο:
• την καλλιέργεια της φιλικής σχέσης των παιδιών με την ανάγνωση,
• την αγάπη τους για το βιβλίο,
• τη γνωριμία τους με το έργο του Αριστοφάνη και το έπος του Ομήρου,
• και κατ’ επέκταση τη γνωριμία τους με την αρχαία ιστορία και τη μυθολογία, μέσα από τον συναρπαστικό κόσμο της εικονογραφήγησης (κόμικς).
Η μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση που επιτάσσει το Νέο Σχολείο απαιτεί και την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας με την εισαγωγή πρωτότυπων μέσων. Τα κόμικς συνηγορούν σε μεγάλο βαθμό στην πραγμάτωση αυτού του στόχου. Η προστιθέμενη αξία των κόμικς στην εκπαίδευση έχει γίνει αντικείμενο πολλαπλών μελετών σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες καταγράφουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από πιλοτικά προγράμματα σε σχολεία διάφορων βαθμίδων.
Τα κόμικς μπορούν με τις κατάλληλες προϋποθέσεις να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά όχι μόνο στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας αλλά και ως εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η αποτελεσματικότητά τους έγκειται:
• στην πρωτοτυπία και την ελκυστικότητά τους,
• στην ψυχαγωγία που προσφέρουν,
• στην αφύπνιση της φαντασίας και των συναισθημάτων των παιδιών,
• στην πρόοδο και την εξέλιξη της γνώσης,
• στην καλλιέργεια των καλλιτεχνικών τάσεων,
• στη δημιουργική συνεργασία μεταξύ μαθητών, αλλά και μαθητών-εκπαιδευτικών,
• στην αυτενέργεια και τη βιωματικότητα,
• στην οικειότητα με το διδασκόμενο μάθημα.
Η εικονογραφηγηματική μορφή τόσο των κωμωδιών του Αριστοφάνη όσο και της Οδύσσειας από τους δημιουργούς Τάσο Αποστολίδη (κείμενα) και Γιώργο Ακοκαλίδη (εικόνες) μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα, ώστε οι νεαροί αναγνώστες να αναζητήσουν στο μέλλον το πρωτότυπο ή μια λογοτεχνική μετάφραση των έργων, για να απολαύσουν και τις δικές τους αρετές.

Ποιος μπορεί να πάρει μέρος
Όσα τμήματα επιθυμούν των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, εφόσον δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2012.

Γιατί να πάρω μέρος
Ο Μαραθώνιος Παιδικής Ανάγνωσης Κόμικς αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα λογοτεχνίας
για να παρουσιαστεί και να συζητηθεί ένα βιβλίο σε μια σχολική ομάδα. Υποστηρίζει και ενισχύει το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας των μαθητών που υλοποιεί το ΕΚΕΒΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας εξυπηρετώντας τους στόχους του. Το πρόγραμμα του Μαραθωνίου δεν περιορίζεται μόνο στην ανάγνωση, αλλά δίνει αφορμή και κίνητρο στον δάσκαλο να εργαστεί με την ομάδα του διαθεματικά, να καθοδηγήσει τα παιδιά να εξετάσουν το θέμα από πολλές πλευρές, να ερευνήσουν, να μοιραστούν και να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις, να αναπτύξουν διάλογο με στόχο να γίνουν ενεργητικοί αναγνώστες. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα γνωριμίας με τον συναρπαστικό κόσμο των κόμικς και υποστηρίζει διδακτικά τα μαθήματα της Ιστορίας και της Μυθολογίας.

Πώς θα τρέξουν οι μαθητές/τριες στον Μαραθώνιο
• Τα παιδιά κάθε τμήματος της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού επιλέγουν για να διαβάσουν είτε τα κόμικς του Αριστοφάνη είτε τα κόμικς του Ομήρου. Διαβάζουν συγκεκριμένα κόμικς και απαντούν σε ερωτήσεις.
• Τα παιδιά της Γ΄ Δημοτικού διαβάζουν τα έξι βιβλία της Οδύσσειας του Ομήρου: 1. Αναζητώντας τον πατέρα, 2. Στο νησί των Φαιάκων, 3. Από τους Κίκονες στην Κίρκη, 4. Επιστροφή στην Ιθάκη, 5. Η αναγνώριση, 6. Η εκδίκηση του Οδυσσέα
• Τα παιδιά της Δ΄ Δημοτικού, εάν επιλέξουν Αριστοφάνη, διαβάζουν τις κωμωδίες: 1. Νεφέλες, 2. Αχαρνείς. Εάν επιλέξουν Οδύσσεια, διαβάζουν τα παραπάνω έξι βιβλία.
• Τα παιδιά της Ε΄ Δημοτικού, εάν επιλέξουν Αριστοφάνη, διαβάζουν τις κωμωδίες: 1. Ειρήνη, 2. Όρνιθες, 3. Πλούτος. Εάν επιλέξουν Οδύσσεια, διαβάζουν τα παραπάνω έξι βιβλία.
• Τα παιδιά της ΣΤ΄ Δημοτικού, εάν επιλέξουν Αριστοφάνη, διαβάζουν τις κωμωδίες: 1. Ιππείς, 2. Βάτραχοι, 3. Σφήκες. Εάν επιλέξουν Οδύσσεια, διαβάζουν τα παραπάνω έξι βιβλία.
• Τα έντυπα για κάθε τάξη με τις ερωτήσεις για απάντηση (ερωτηματολόγια) θα βρίσκονται στα σχολεία έως τις 10 Ιανουαρίου 2013. Ο εκπαιδευτικός θα συγκεντρώνει τα συμπληρωμένα-απαντημένα ερωτηματολόγια του τμήματός του.
• Tα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα πρέπει να σταλούν στις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ έως τις 29 Μαρτίου 2013.
• Τα παιδιά που απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις θα μπουν σε κλήρωση και 10 παιδιά από κάθε τάξη (συνολικά 40 παιδιά) θα κερδίσουν πλούσια δώρα.
• Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο και θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.
• Σε όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα δοθούν τιμής ένεκεν για τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους από πέντε παιδικά βιβλία, τα οποία θα επιλέξουν από ειδική λίστα.
• Οι δύο δημιουργοί, Τάσος Αποστολίδης και Γιώργος Ακοκαλίδης, μπορούν να επισκεφτούν διάφορα σχολεία, εφόσον το δηλώσουν και αφού προηγηθεί συνεννόηση. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης στα σχολεία με τη βοήθεια εμψυχωτών (πάλι κατόπιν συνεννόησης) ενός εκπαιδευτικού διαδραστικού παιχνιδιού για την Οδύσσεια.

Πληροφορίες συμμετοχής
Για να συμμετάσχει κάθε τμήμα θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικά στο e-mail: marathonios@metaixmio.gr όλα τα παρακάτω στοιχεία, έως τις 30 Νοεμβρίου 2012, σημειώνοντας παράλληλα: Για τον 2ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης «Ο συναρπαστικός κόσμος της εικονογραφήγησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΑΞΗ: .................................ΤΜΗΜΑ: ................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ : ..................................................................
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ..............................................................................
ΣΧΟΛΕΙΟ: ...........................................................................................................................
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ..................................................................................................

Τα τμήματα της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού πρέπει να δηλώσουν τι επιλέγουν να διαβάσουν: την Οδύσσεια ή τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σημειώνοντας αντίστοιχα: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ή ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ.
Τα τμήματα της Γ΄ Δημοτικού δεν έχουν περιθώριο επιλογής. Συμμετέχουν διαβάζοντας τα βιβλία της Οδύσσειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΔΟΣ: .............................................................................................. ΑΡΙΘΜΟΣ: ...............
ΠΟΛΗ: ............................................................................... Τ.Κ.: .......................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ......................................................................................................................
E-MAIL: ................................................................................................................................

Πατήστε ΕΔΩ για να βρείτε έντυπο με περισσότερες πληροφορίες για τον 2ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης, αλλά και για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς και την Ομήρου Οδύσσεια σε graphic novel. Στην τελευταία σελίδα του εντύπου θα βρείτε και το Δελτίο Συμμετοχής σε περίπτωση που θέλετε να το εκτυπώσετε,, να το συμπληρώσετε και να μας το στείλετε ταχυδρομικά.
Διαβάστε ΕΔΩ το σημείωμα των δημιουργών για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τους ίδιους.
Διαβάστε ΕΔΩ το σημείωμα των δημιουργών για τη διασκευή της Οδύσσειας σε graphic novel.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τον 2ο Μαραθώνιο μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Γεροσίδερη (211 3003500, εσωτ. 523, schools@metaixmio.gr) ή με την κα Ντόρα Τσακνάκη (211 3003500, εσωτ. 525, pressoffice@metaixmio.gr).

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΔΩΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ.

Δείτε ΕΔΩ τα σχολεία που συμμετέχουν.Σχόλια (0)

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 2ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ - Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Δείτε ΕΔΩ τα σχολεία που συμμετέχουν μέχρι στιγμής στον 2ο Μαραθώνιο. Οι συμμετοχές συνεχίζονται έως τις 23 Νοεμβρίου 2012. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του Μαραθωνίου και για τον τρόπο συμμετοχής θα βρείτε ΕΔΩ.


Σχόλια (0)

Η ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ - Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Ο Τάσος Αποστολίδης και ο Γιώργος Ακοκαλίδης ευθύνονται για τη διασκευή και των 11 κωμωδιών του Αριστοφάνη σε κόμικς. Εδώ και 30 χρόνια διαβάζονται από μικρούς και μεγάλους, θεωρούνται πλέον κλασικά και αποτελούν την πρώτη σε κυκλοφορία σειρά κόμικς στην Ελλάδα.
Διαβάστε ΕΔΩ το σημείωμά τους στο οποίο εξηγούν τους στόχους που έθεσαν για τη σειρά όταν αποφάσισαν να διασκευάσουν σε κόμικς τις κωμωδίες, πώς δούλεψαν, και μάθετε περισσότερα γι’ αυτούς.


Σχόλια (0)

ΟΙ ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ - Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

picΟι έντεκα κωμωδίες του Αριστοφάνη, που σημείωσαν ρεκόρ πωλήσεων, επανακυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ το 2006 και το 2007 με καινούργια επεξεργασία εικόνων και κειμένων. Καθημερινό λεξιλόγιο, χιούμορ, έξυπνα σκίτσα. Η σειρά κυκλοφορεί συνεχώς εδώ και 30 χρόνια. Έχει μεταφραστεί στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα, έχει αποσπάσει διεθνή τιμητική διάκριση, αποτέλεσε θέμα διδακτορικών διατριβών και αναφέρεται στα σχολικά βιβλία.
Οι έντεκα κωμωδίες είναι:
1.  Αχαρνείς
2.  Ιππείς
3.  Νεφέλες
4.  Σφήκες
5.  Ειρήνη
6.  Όρνιθες
7.  Λυσιστράτη
8.  Θεσμοφοριάζουσες
9.  Βάτραχοι
10.  Εκκλησιάζουσες
11.  ΠλούτοςΣχόλια (0)

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 2ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ - Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Επειδή το ενδιαφέρον για συμμετοχή στον 2ο Μαραθώνιο είναι μεγάλο, αποφασίσαμε να μειώσουμε τις τιμές των κωμωδιών του Αριστοφάνη από 10,19 σε 8,80 €. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση των σχολείων και των παιδιών που συμμετέχουν, σχεδιάσαμε την έκδοση πακέτων με ακόμα χαμηλότερες τιμές που περιλαμβάνουν τις κωμωδίες που πρέπει να διαβάσει κάθε τάξη.
Πιο συγκεκριμένα:
•  Για τη Δ΄ Δημοτικού: Πακέτο με τις κωμωδίες Νεφέλες και Αχαρνείς (15,50 €)
•  Για την Ε΄ Δημοτικού: Πακέτο με τις κωμωδίες Ειρήνη, Όρνιθες και Πλούτος (19,90 €)
•  Για τη ΣΤ΄ Δημοτικού: Πακέτο με τις κωμωδίες Ιππείς, Βάτραχοι και Σφήκες (19,90 €)
Επίσης, κυκλοφορεί πακέτο με τις υπόλοιπες τρεις κωμωδίες Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσες και Εκκλησιάζουσες (19,90 €).
Όλα τα πακέτα μπορείτε να τα βρείτε στα βιβλιοπωλεία.


Σχόλια (0)

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ - Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Δείτε ενδεικτικά κάποιες κριτικές που γράφτηκαν στον Τύπο για τη διασκευή των κωμωδιών.


Σχόλια (0)

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΩΜΩΔΙΕΣ - Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Η διασκευή σε κόμικς των κωμωδιών του Αριστοφάνη αποτέλεσε και αντικείμενο διδακτορικής διατριβής. Διαβάστε ΕΔΩ αποσπάσματα από τη διδακτορική διατριβή της Ελένης Καλκάνη με θέμα: «Αρχαία Κωμωδία, Οι διασκευές του Αριστοφάνη σε κόμικς».


Σχόλια (0)

ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Με αφορμή τα 25 χρόνια κυκλοφορίας της σειράς οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ κυκλοφόρησαν το 2009 μια επίτομη επετειακή συλλεκτική έκδοση που περιλαμβάνει και τις 11 κωμωδίες.
Δείτε ΕΔΩ περισσότερα για την έκδοση.


Σχόλια (0)

Ο ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ - Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε ΕΔΩ βασικές πληροφορίες για τον Αριστοφάνη και το έργο του.


Σχόλια (0)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΣΕ GRAPHIC NOVEL - Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

picΓια πρώτη φορά το διάσημο έπος του Ομήρου παρουσιάζεται ως εικονογραφήγημα συνεχειών σε έξι βιβλία, το καθένα από τα οποία διατηρεί την αυτοτέλειά του, αφού σε κάθε βιβλίο ολοκληρώνεται συγκεκριμένος αριθμός ραψωδιών.
Το εικονογραφήγημα –graphic novel ή comics– είναι το καταλληλότερο αφηγηματικό μέσο που μπορεί να απεικονίσει τον πραγματικό κόσμο παράλληλα με τον φανταστικό, ικανοποιώντας ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς στόχους.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
1.  Αναζητώντας τον πατέρα (ραψωδίες: α, β, γ, δ)
2.  Στο νησί των Φαιάκων (ραψωδίες: ε, ζ, η, θ)
3.  Από τους Κίκονες στην Κίρκη (ραψωδίες: ι, κ,)
4.  Επιστροφή στην Ιθάκη (ραψωδίες: λ, μ, ν)
5.  Η αναγνώριση (ραψωδίες: ξ, ο, π, ρ, σ)
6.  Η εκδίκηση του Οδυσσέα (ραψωδίες: τ, υ, φ, χ, ψ, ω)

Τα έξι βιβλία χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθούν. Στις 246 συνολικά σελίδες τους υπάρχουν 1.200 εικόνες και περίπου 2.500 «συννεφάκια» με διαλόγους!
Οι δημιουργοί Τάσος Αποστολίδης (κείμενα) και Γιώργος Ακοκαλίδης (εικόνες) πιστεύουν ότι το έργο, πέρα από την ποιότητα ή την ψυχαγωγική του διάσταση, μπορεί να γίνει για τον εκπαιδευτικό χρήσιμο εργαλείο και για τον νεαρό αναγνώστη ερέθισμα, ώστε αργότερα να αναζητήσει το πρωτότυπο ή μια λογοτεχνική μετάφραση, για να απολαύσει και τις δικές τους αρετές.
Διαβάστε ΕΔΩ το σημείωμά τους στο οποίο εξηγούν τη φιλοσοφία και τον τρόπο που δούλεψαν για να ολοκληρώσουν τη διασκευή.


Σχόλια (0)